top of page

Algemene voorwaarden

Algemene huur- en leveringsvoorwaarden

 • Het gehuurde springkasteel wordt voor u opgesteld voor een max. duur van 12 u. Het naar wens later afhalen van het springkasteel of het langer gebruiken van het springkasteel kan mits overeenkomst.

 • Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel.

 • Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen).

 • We vragen indien mogelijk het springkasteel te kunnen plaatsen op gras of zachte ondergrond. De verantwoordelijkheid en de permanente controle is in alle omstandigheden ten laste van de huurder.

 • Bij de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken om de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

 • De huurder gaat automatisch akkoord met de huur- en leveringsvoorwaarden bij reservatie van een kasteel.

 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

 • Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

 • Er wordt geleverd binnen een straal van 30 km van Zedelgem. Extra kilometers worden eenmalig verrekend aan 0,35€/km, de route wordt berekend via routenet.be

 

Gebruiksvoorwaarden

 • Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van een volwassene.

 • Om misverstanden te vermijden; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen ! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond !

 • Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! ! !

 • Er wordt NIET GEGETEN OF GEDRONKEN op het kasteel. Indien de verhuurder merkt dat dit het geval is geweest zal €50 extra in rekening gebracht worden voor extra reiniging.

 • Het is ten strengste verboden om plakband op het kasteel aan te brengen

 • Bij afhaling wordt het kasteel steeds eerst uitgeveegd door de huurder alvorens terug te brengen.

 • De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden moet u het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.

 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.

 • Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.

 • Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.

 • Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.

 • Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.

 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

 • Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen, 0479/ 61 94 53. Er kunnen dan verder afspraken geregeld worden.

Besef dat deze huur- en leveringsvoorwaarden er zijn om het iedereen gemakkelijker te maken want goede afspraken maken goede vrienden.

bottom of page